Velkommen til oss småtroll

Groruddalens første mini lekeland

Vilkår og personvern

Smittevern

Hos Småtroll Lekeland er grundige renholdsrutiner I fokus slik at Småtroll alltid er trygt for store og små gjester.
Vi ber gjester med feber, symptomer på luftveisinfeksjon vente med å besøke Småtroll
til de er friske av hensyn til andre besøkende.

Barn må være under oppsyn hele tiden
Forsikre deg om at du hele tiden følger med på dine små. Barn kan være i følge med søsken over 16 år.

Vi oppfordrer deg til å legge fra deg telefonen, og
bidra positivt til fellesskapet.

Den voksne som følger barnet er ansvarlig for barnets
atferd og sikkerhet.

Parkering
Gjester er selv ansvarlig for parkering ved besøk av Småtroll. Foran inngangen vår er det kun 1 time gratis
parkering.

På baksiden av senteret i og oppå garasjeanlegget er det
2 timer inkludert. Gjester står selv ansvarlig for å betale parkering utover gratistiden.Ved spørsmål eller
problemer kontaktes parkeringsselskapet. Ingen muntlige eller individuelle avtaler kan inngås med Småtroll Lekeland.

Verdisaker
Småtroll tar ikke ansvar for gjesters eiendeler. Vi har skoskap og klesoppheng ved inngang,men gjester står selv
ansvarlig for å passe på medbrakte verdisaker.

Medlemskap

 • Medlemskapet gjelder for ett barn.  En voksen er gratis med per barn.
 • Har du flere barn, bestiller du inngang / medlemskap til hvert enkelt barn.
 • Bestiller du inngang til flere barn på ett og samme medlemskap, er du pliktig å
  betale inngang for barna som ikke er medlem.
 • Det er medlemskapene listet på www.smaatroll.no som
  er gyldige.
 • Medlemmer må selv administrere sitt medlemskap via min side på www.smaatroll.no
 • Medlemskapet har ingen bindingstid, og fornyes automatisk til du kansellerer.
 • Medlemsavgiften er ikke refunderbar.
 • Småtroll lekeland inngår ingen individuelle avtaler.
 • Medlemmer må booke tid. Denne kan variere fra 1-3 timer per besøk
 • Medlemskapet løper fra dato til dato.
 • Vi gjør oppmerksom på at vi med forvarsel kan holde lokaler stengt av hensyn til
  vedlikehold eller oppgradering.


Mat og drikke
Det er tillatt å ta med egen mat. Mat og drikke  må holdes i spisesonen
. Ingen mat eller drikke skal medbringes i ballbinger eller konstruksjoner. Takk for at dere rydder opp etter
dere.

Småtroll Lekeland er allergi bevisst. Matallergier kan
være livstruende, spesielt for små barn, og vi ber om at dere tar hensyn når dere tar med mat inn i lokalet. Gi oss
skriftlig beskjed før ankomst dersom du, eller besøkende under ditt tilsyn, lider av ekstrem allergi.

Vær oppmerksom på andre
barn og familier
Mobbing, støtende språk eller oppførsel er ikke greit hos oss. Småtroll Lekeland  kan be personer som er
involvert i dette forlate lokalene umiddelbart uten forvarsel. Ingen refusjon vil bli utstedt. Tenk gjerne på andre
rundt deg og ta gjerne hensyn til andre familier med tanke på lydnivå.

Gi oss beskjed umiddelbart hvis områder bør rengjøres
eller desinfiseres
Småtroll er stolte over vårt rene og hygieniske lekeland . Gi oss beskjed hvis du finner et område som trenger
ekstra innsats så ordnes dette snarest.

Vennligst informer oss umiddelbart om skader, sykdom,
eller personer under ruspåvirkning
Av hensyn til helse og sikkerhet, samtykker du til å ikke besøke Småtroll lekeland dersom du er under påvirkning av
alkohol, medisiner eller lider av en smittsom sykdom. Vi ber dere holde barn som er for syke til å være i barnehagen
om å avvente besøk hos Småtroll til dere er helt friske. Da er dere selvsagt hjertelig velkommen.

Fotografering
Besøkende kan fotografere barna de er ansvarlig for, samt barn de har samtykke til å fotografere.
Småtroll vil tidvis ta bilder og video inne på Småtroll. Bildene brukes i markedsføring, men vil ikke brukes dersom
barna er gjenkjennelige uten samtykke.

Videoovervåkning:

Våre lokaler er ubemannet mesteparten av tiden og
video-overvåkning er kun til for gjesters og lokalets sikkerhet med tanke på ødeleggelse av eiendom og for å sikre
at antall personer i lokalet samtidig ikke overskrider godkjent antall mennesker i lokalet forhold til
brannforskrifter. Opptak lagres ikke lenger enn 7 dager i skyen og er kun på plass for sikkerhetsformål. Disse deles
ikke.

Ansvar for skader på
inventar
Den voksne som følger barnet er ansvarlig for eventuelle skader på inventar;
herunder installasjoner, leker eller løsøre. Gjester vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skader, eller tiltak
som må iverksettes av hensyn til hygiene som følge av søl; herunder tepperens, rens av puter og andre
tekstiler.

Vilkår for bestilling på www.smaatroll.no
Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stavet navn, adresse, e-postadresse eller
telefonnummer. I motsatt tilfelle, kan du bli krevd for kostnader som måtte oppstå som følge av feil.

Småtroll tar ikke ansvar for bestillinger som på grunn
av tekniske problemer ikke er kommet Småtroll i hende.

For øvrig gjelder norske lover og regler.

Bestillinger til aktiviteter (frilek, aktiviteter og
kurs) kan kun brukes på den dato de er kjøpt til. Endring av Bookinger kan endres fram til 30 minutter før planlagt
besøk. Etter dette vil gjester ikke motta refusjon av innbetalt beløp.

Formålet med innsamling av personopplysninger
Småtroll lekeland AS, org nr 932 996 006, samler inn
opplysninger som blir benyttet til følgende per i dag:

• registrering av bestillinger og betalinger, behandling
av ordre, og levering av varer/tjenester bestilt gjennom våre system
• utsendelse av nyhetsbrev
• effektiv behandling av henvendelser til vårt kundesenter
• utsendelse av SMS
• data for personalisering av sideinnhold og tilbud
(• eventuell smittesporing)

Betaling og sikkerhet
Betaling skjer ved belastning av kreditt- eller debetkort, eller Vipps.
Person- og bruker kontoinformasjon i betalingsløsningen er kryptert, slik at ingen skal kunne misbruke den.
Bankenes godkjente systemer brukes til betalingstransaksjoner.

Kredittkorttransaksjoner skjer på en separat sikret
server med full kryptering av alle kredittkortopplysninger. Småtroll lekeland samarbeider med Stripe og Vipps for å
opprettholde en sikker betalingsløsning. Dine kredittkortopplysninger vil ikke bli gjort tilgjengelige for andre
virksomheter eller organisasjoner. Vår booking løsning leveres av periode.no

Det vil ved betaling bli opplyst om avgifter som
påløper.

Vi forbeholder oss retten til å kreve umiddelbar
innbetaling av alle utestående beløp ved mislighold av dine forpliktelser overfor oss. Vi forbeholder oss også
retten til å avvike fra, endre eller begrense øvrige bestillinger. Hvis betaling ikke er mottatt innen forfall,
påløper forsinkelsesrenter (beregnes daglig for hver dag betalingen blir forsinket) med 18% per år.

Lokasjoner
Småtroll lekeland forbeholder seg retten til å stenge-, endre utforming og/eller plassering av sine lokaler.
Endringene gir ingen refusjonsrett.

Levering
Bestiller du via vår nettside mottar du bestillingsbekreftelsen til angitt e-postadresse kort tid etter at vi har
mottatt din ordre. Link til å åpne inngangsdør leveres per sms 10 minutter før planlagt besøk. Denne kan brukes
under besøket  av deg som bestiller og er ikke lenger aktiv etter endt besøkstid. Koden er personlig og kan ikke
deles videre. Ved deling av denne står bestiller ansvarlig for kostnader som påløper ved evt skader på lokaler eller
innbo og du vil kunne miste rett til å booke videre besøk.  Vi forbeholder oss retten til å kansellere eventuelle
videre bookinger eller månedsabonnement ved gjentatte brudd på dette.

Bestillingskreftelsen inneholder en oppsummering av din
bestilling. Ved mottakelse av bekreftelsen, er det ditt ansvar å sikre at dato og bestilling er korrekt.

Angrerett
Angrerettloven kapittel 6 § 22 tar for seg begrensninger i angrerettloven. Av bokstav m fremgår at «levering av
innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleie tjenester, catering og
tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for
utførelsen av slike tjenester». Tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom
gjelder alle våre produkter. I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder.

Avbestillingsregler
Du kan avbestille kjøpte inngangsbilletter via smaatroll.no på
din side dersom bestillingen ikke allerede er tatt i bruk, eller det er mer enn 30 minutter til planlagt besøk.
Deretter vil ikke innbetalt beløp refunderes.

Eneste unntak er dersom Småtroll lekeland avlyser
aktiviteten. Ubrukte historiske bestillinger refunderes ikke, selv om det er under 24 timer siden bestillingen ble
foretatt.

Forbehold
Av helse- og sikkerhetshensyn forbeholder vi oss retten til å be gjester forlate Småtroll lekeland, og til å stenge
tidligere uten forhåndsvarsel.

Vi reserverer oss for skrivefeil, trykkfeil eller andre
feil, feilprising, og eventuelle prisforandringer.

Dersom det har forekommet prisfeil av vesentlig
størrelse fra Småtrolls side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris,
kan Småtroll lekeland ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt
ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er
oppdaget.

Dersom et produkt viser seg å være utsolgt eller
dobbeltbooket, men likevel tilgjengelig (overbooking) på smaatroll.no kan
Småtroll lekeland slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om kunden har mottatt ordrebekreftelse eller
lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Småtroll kan ikke stå ansvarlig for utilfredsstillende
værforhold, lang ventetid, driftsstans eller andre force majeure-hendelser. Småtroll kan avlyse eller avbryte
aktiviteter på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og
bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, natur- og forurensingskatastrofer eller lignende hendelser.

Ved force majeure er Småtroll lekeland forpliktet til
snarest å underrette gjester. Gjester har i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling
av innbetalt beløp.

Ingen individuelle avtaler gjøres fysisk.

Retur- og reklamasjonshåndtering, samt konfliktløsning
Eventuelle reklamasjoner må skriftlig fremsettes umiddelbart. Krav om erstatning må meddeles Småtroll lekeland
skriftlig senest syv (7) dager etter datoen for besøket. Dette kan sendes til kundeservice@smaatroll.no

Småtroll lekeland vil tilstrebe å løse eventuelle
tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Ingen individuelle avtaler gjøres fysisk.

Opplysninger om foretaket
Småtroll lekeland AS, org nr 932 996 006