Velkommen til oss småtroll

Groruddalens første mini lekeland

Ordensregler

1. Sko er ikke lov å bruke inne på lekelandet og skal settes i sko hyller. 

2. Det er ikke lov å ta med seg leker eller utstyr fra lekelandet hjem.

3. Spising er kun tillatt i egen spise sone og mat / Smoothie / saft eller lignende skal aldri medbringes i leke konstruksjoner / Ball binger eller lignende

4. Forlat lekelandet slik du selv ønsker å besøke det. Søppel skal i søppel bøtte og det skal ryddes opp etter måltider og lignende 

5. SMS-link kan kun benyttes av den som er ansvarlig bruker for opphold. Denne er personlig og deles denne videre vil bruker som er registrert stå ansvarlig for
eventuelt hærverk eller lignende.